צ'י גונג

את המילה "גונג" ניתן לפרש גם כ-"עבודה עם..." ולכן צ'י גונג משמעותו "עבודה עם הצ'י".
יש סוגים רבים של תרגול צ'י גונג ביניהם ניתן להבחין בצ'י גונג עצמי הכולל תרגול פיזי ומדיטציות וכן בצ'י גונג רפואי בו המטפל עובד עם הצ'י של המטופל ע"י הילינג והתאמה של תרגילים שהמטופל יבצע בעצמו.
מטרתם של התרגילים גם היא רפואית שכן ישנם תרגילים המיועדים לשפר תפקודים של איברים מסוימים וכדומה.